1. Rekisterin pitäjä

Maper Oy
Kuukuja 12
33420 Tampere 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miska Autio | Hallinto
miska.autio@maper.fi
+358 50 5252 375

3. Rekisterin nimi

Maper Oy:n verkkosivuston yhteydenottojen käyttörekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan, jotta yhteydenottoihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä. 

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Muut vapaamuotoiset tiedot 

Lisäksi tallennamme lomakkeen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika). 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään kautta. 

7. Säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Maper Oy:n sisällä, sekä Maper Oy:n alihankkijoiden kanssa. 

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle 

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle. 

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. 

13. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.