Luotettavat tavarantoimittajat ja kehityskumppanit ovat korvaamattomia resursseja teollisuuden aloilla. Valmet ja Maper ovat tehneet yhteistyötä vuosituhannen alusta asti. Haastattelimme Valmetin hankintapäällikköä, Timo Ihalaista, joka kertoi meille pitkän yhteistyön kulmakivistä.

Valmet pähkinänkuoressa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Työntekijöitä yrityksellä on yli 19 000 ympäri maailmaa ja liikevaihto vuonna 2023 oli 5,5 miljardia euroa. Valmet tilaa Maper Oy:lta erilaisia hienomekaanisia säätölaitteita, venttiileitä ja päätuotteisiin liittyviä komponentteja kuten sovitusholkkeja ja putkiyhteitä. Toimituksia tehdään Valmetin yksiköihin globaalisti: Suomeen, Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan.

Yhteistyön alku 

Yhteistyö alkoi Valmetin tuotekehityksen ja Maperin tuotetoimittajan välisestä vuoropuhelusta 2000-luvun alussa, kun Valmet tarvitsi virtausteknologiaan liittyviä komponentteja. Tavarantoimituksia oli Maperilta Valmetille tullut ennenkin, mutta yhteistyö laajeni myös tuotekehityksen puolelle. Nykyään projektitoimituksiin liittyvää yhteydenpitoa on viikoittain ja tuoteteknologiaan liittyviä kokoontumisia järjestetään aina tarvittaessa, keskimäärin kerran vuodessa. Yhteistyö on jatkuvaa ja aktiivista tälläkin hetkellä.

30 vuotta Valmetilla työskennellyt Timo Ihalainen toimii läheisessä yhteistyössä Maperin kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa paperikoneiden perälaatikoiden komponenttien hankinta ja hankintojen kehitys. Varastonhoitajasta usean työn kautta hankintapäälliköksi edennyt Ihalainen tuntee toimialansa vaatimukset tarkasti.

Paperikoneen perälaatikko

Laatu on kaiken a ja o

Ihalainen korostaa, että teknologiaan liittyvä yhteistyö on ollut koko ajan syvällistä ja Valmetin tarpeet on otettu huomioon. Kun venttiileitä on lähdetty kehittämään, on prosessia alusta asti mietitty loppuasiakkaan prosessin, eli paperinvalmistuksen kannalta, yhdessä Maperin kanssa. Vähän yli puolet Maperin toimittamista tuotteista on erityisesti Valmetille kehitettyjä ja vajaa puolet universaaleja ratkaisuja.

Valmetin tuotteiden laatuodotukset ovat korkealla tasolla, jolloin tuotantoon käytettävien koneiden pitää myös olla huippulaatuisia. Paperikoneen perälaatikoiden merkitys on paperin loppulaadun kannalta suuri. Paperikoneet ajavat tuotantoa vuorokauden ympäri, jolloin mahdolliset häiriöt tulevat kalliiksi. Paperikoneen perälaatikoissa on noin 12 000 osaa, joista yhdenkin epäkuntoisuus voi aiheuttaa kalliita prosessikatkoja. Muun muassa osien pinnan laatu ja puhtaana pysyvyys sekä laadun tasaisuus ovat Valmetille tärkeitä. Tuotteiden hienoteknologia on todella yksityiskohtaista ja uusien tuotteiden lanseerauksiin liittyy aina laaja testaaminen. Valmetilta kerrotaan, ettei reklamaatiotapauksia ole juurikaan ollut, sillä tuotteiden laatu on yhdessä hiottu hyväksi. Projektitoimituksia on ollut satoja, sisältäen tuhansia komponenttitoimituksia.

Tuotekehityksen kulmakivet

Kustannustehokkuuden ja laaduntuoton tasapainottaminen on haastavaa erityisesti muuttuvassa markkinatilanteessa, mutta siinä on onnistuttu. Markkinavaikutukset tuotteiden hinnoissa ovat olleet maltillisia. Keinona hintojen kurissa pitämiseen on käytetty esimerkiksi tuotteen designin muuttamista sekä Maperin materiaali- ja komponenttilähteiden kilpailuttamista. 

”Maperilla on erittäin hyvät valmiudet käydä asiakkaan tarpeita läpi. Asiantuntemus on kiitettävää ja valmistusteknologia vastaa tarpeisiimme,” kiittelee Ihalainen. Hän kertoo myös, että ostoketjun sujuvuus vapauttaa Valmetin resursseja muualle, esimerkiksi muihin kehitykseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyviin tehtäviin.

Avoin kommunikaatio edistää yhteistyötä

Kokoero Valmetin ja Maperin välillä yrityksinä on valtava, mutta yhteistyön kulmakivinä toimivat avoimuus, reiluus ja rehellisyys.

”Maper on asiakkaan suuntaan joustava toimittaja. Häiriötilanteisiin on puututtu aina nopeasti. Emme ole koskaan saaneet konfliktia aikaiseksi, vaan asiat on hoidettu hyvässä hengessä,”

kertoo Ihalainen.

Myös Maperin toimitusjohtaja Matti Tervamäki vahvistaa asian: ”Yhteistyö Valmetin kanssa on sujuvaa, käymme läpi hyvät ja huonot jutut avoimesti. Asiat hoidetaan asioina.”

Luotettava kumppani 

Kysyttäessä kenelle yhteistyö Maperin kanssa sopii, Ihalainen tiivistää:

”Voisin suositella Maperia yhteistyökumppaniksi vastaaville teknologiayhtiöille kuin Valmet, sellaisille asiakkaille, jotka hakevat tuotekehityskykyä, joustavuutta, hyvää vuorovaikutusta, nopeaa ja tehokasta palvelua.”

Tarvitsetko apua venttiilien valintaan tai huoltoon? Ota yhteyttä, etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!

14.5.2024