Venttiilit ovat olennainen osa monia teollisuudenaloja, ja niiden oikea ylläpito ja huolto ovat keskeisiä pitkäikäisyyden ja tehokkuuden kannalta. Haastattelimme Maper Oy:n tuotantopäällikköä, Kalle Kauppilaa, siitä, miten asiakkaamme voivat optimoida venttiiliensä suorituskyvyn ja keston.

Milloin venttiili tulee huoltaa?

Venttiilin vuotaminen on yleisin, ja oikeastaan ainoa syy huoltoon tai korjaukseen. Sen voi aiheuttaa sisäinen tai ulkoinen vuoto. Vaikka venttiilien perusperiaate on olla huoltovapaita, tiivisteiden kulumisesta johtuvat vuodot ovat mahdollisia.

Säännöllinen huolto, kuten tiivisteiden ja pallon vaihto tarpeen mukaan, on avain venttiilien pitkäikäisyyteen ja tehokkuuteen. Maper tarjoaa tiivistesarjoja ja tarvittaessa myös ohjeistusta huoltotoimenpiteisiin.

Venttiilin huoltotarpeen tunnistaminen

Venttiilin jäykistyminen tai liikkeen takeltelu voivat olla merkkejä huoltotarpeesta. Maperin venttiilit ovat täysin huollettavissa, mikä tekee niistä käytännöllisiä monissa ympäristöissä. 

“Jos venttiilin kahva ja liike jumittaa, niin silloin tulee vaihtaa pallo, tiivisteet, tai molemmat. Palloa ei kannata vaihtaa ilman tiivisteiden vaihtoa, sillä yleensä siihen on tullut naarmua joka on jo kuluttanut tiivisteitä. Pelkät tiivisteet voi vaihtaa. Maperin venttiilin pystyy purkamaan ja huoltamaan, myös runko-osan voi vaihtaa. Esimerkiksi hitsatussa putkistossa venttiilin liitospäät on hitsattu putkistoon.. Tällöin on erityisen kätevää, että pelkkä venttiilin runko voidaan irrottaa ja vaihtaa,”

selventää Kalle Kauppila.

Erilaisten  venttiilityyppien huoltoon pätevät samat periaatteet, vaikka venttiilit voivatkin olla hyvin eri näköisiä keskenään. 

Yleisin virhe venttiilien huollossa

Tarpeeton karan kiristäminen on yleinen virhe, joka voi vahingoittaa venttiiliä. Kauppila suosittelee välttämään tarpeetonta säätämistä. Perusperiaate on olla koskematta venttiiliin sen asennuksen jälkeen. Parhaimmillaan venttiilit voivat palvella asiakkaita vuosikymmeniä.

“Pari viikkoa sitten asiakas soitti ja kyseli uusia tiivisteitä 1990-luvulla asennettuun venttiiliin. Tämä ei ole ollenkaan epätavallista, “

kertoo Kauppila.

Venttiilien valinta ja ylläpito

Venttiilejä valittaessa on tärkeää ottaa huomioon käyttökohde, liitännät, lämpötila- ja paineluokka-vaatimukset. Maperin asiantuntijat tekevät asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.

Venttiilien ylläpidossa on tärkeää ottaa huomioon käyttöolosuhteet ja putkistossa kulkevat aineet, jotka voivat vaikuttaa venttiilin kestoon ja suorituskykyyn.

“Käyttöikään vaikuttaa mitä sisällä menee. Epäpuhtaudet tai kovat aineet kuluttavat venttiilejä nopeammin. Jokaisella alalla on myös eri aineita ja erilaisia paikkoja venttiileille,”

lisää Kauppila.

Yhteenveto

Venttiilien oikeanlainen ylläpito ja huolto ovat keskeisiä niiden tehokkaan toiminnan kannalta. Perusperiaatteena voidaan pitää, että venttiiliin ei tarvitse koskea, jos se ei vuoda. 

Maper tarjoaa laadukkaita venttiilejä ja asiantuntevaa tukea asiakkaiden tarpeisiin. Lue myös Venttiilien ABC.

Tarvitsetko apua venttiilien valintaan tai huoltoon? Ota yhteyttä, etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!

12.3.2024