Maper yrittäjien silmin

Kuinka potentiaalinen kasvuyritys johdetaan markkinoiden erityisosaajaksi

Timo ja Mari Kyyrönen ovat johtaneet Maper Oy:n toimintaa menestyksekkäästi ja intohimoisesti jo vuodesta 2007 lähtien. Tänä päivänä yritys kuuluukin oikeutetusti alansa johtaviin venttiili-, ja säätölaitevalmistajiin etenkin paperiteollisuudessa. Kuluneen 15 vuoden aikana yritys on kasvanut ja kehittynyt varmoin askelin. Kuinka potentiaalisesta kasvuyrityksestä johdetaan arvojen ja tietotaidon avulla menestyvä toimija markkinoille? 

Toimitusjohtaja Timo Kyyrönen siirtyi Maperin johtotehtäviin toimittuaan yhteensä noin kymmenen vuotta Tampereen insinööritoimiston ja Tampereen laakerikeskuksen toimitusjohtajana. ”Kun aikoinaan saavuimme Marin kanssa Maperille, moni asia on sittemmin muuttunut nykytilanteeseen verrattuna. Tuotantoa on uudistettu tiloja päivittäen sekä tuotteita kehittäen. Lisäksi yritys on toteuttanut digiloikkaa panostamalla IT-järjestelmiensä kehitykseen sekä Maperin tunnettuuden lisäämiseen.” Myös Mari Kyyrönen jakaa saman näkemyksen. “Alkuaikoina työ oli hyvinkin manuaalista. IT-investointien ja ERP-järjestelmän avulla yrityksen tehokkuus on kasvanut ja yritys on voinut keskittyä kasvuun kehittäen omia tuotteitaan asiakkaan näkökulmasta.” 

“Erikoistuessa tiettyyn erikoishaaraan tulee tuntea tarkasti tuotteen toiminnallisuus etenkin asiakkaan näkökulmasta. Kilpailuetuhan on sitä, että tarjotaan jotain mihin muut eivät pysty tai mitä heillä ei ole.”

Resurssien keskittäminen on mahdollistanut myös tuoteportfolion laajentamisen venttiilien lisäksi toimi-, ja säätölaitteiden pariin. Vahvan erikoistumisen ansiosta saavutettu kilpailuetu on kasvattanut liikevaihtoa viime vuosina nopeasti ja luonut siten myös lisää työpaikkoja yrityksessä. “Erikoistuessa tiettyyn erikoishaaraan tulee tuntea tarkasti tuotteen toiminnallisuus asiakkaan näkökulmasta. Kilpailuetuhan on sitä, että tarjotaan jotain mihin muut eivät pysty tai mitä heillä ei ole.”

Timo ja Mari Kyyrönen kuvattuna Maper Oy:n edessä keväällä 2022
“Matala hierarkia ja toimintaan sitouttaminen luovat vahvan yhteisön yrityksen sisällä.”

Kilpailuetuaan Maper on vaalinut myös henkilöstön sitouttamisen avulla. “Matala hierarkia ja toimintaan sitouttaminen luovat vahvan yhteisön yrityksen sisällä. Parhaiten tästä kertoo kuinka pitkäaikaisimmat työntekijät työskentelevät jo kolmatta vuosikymmentään Maperissa.” Arvojohtamisen avulla Maperissa onkin onnistuttu luomaan oma tiivis työyhteisönsä, jossa tietotaidon siirtyminen on onnistuttu pitämään kokonaan sisäänpäin virtaavana. Yhteisöön kuuluvien jäsenten ymmärtäessä oman panoksensa merkityksen, vahvuutensa sekä potentiaaliset kehityskohteensa, määritetyt liiketoiminnan tavoitteet ovat paljon tehokkaammin saavutettavissa.

Timo Kyyrönen on johtanut Maperia toimistostaan jo 15 vuotta

11.5.2022