Maailman muuttuessa yhä tietoisemmaksi ympäristön ja yhteiskunnan haasteista, yritysten vastuullisuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen nousevat entistä keskeisemmiksi. Maperilla ymmärrämme tämän ja olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kaikessa liiketoiminnassamme.

Ympäristöystävälliset tuotteet ja kestävä tuotanto

Maperin valmistamat tuotteet on suunniteltu kestämään. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme valmistusprosessissamme ja panostamme jatkuvasti kestävän tuotannon kehittämiseen. Koska venttiilimme ovat täysin purettavia ja huollettavia, ne kestävät parhaimmillaan vuosikymmeniä. Tuotteiden kokonaiselinkaari on siis valtavan pitkä. Lue lisää venttiilien huollosta aiemmasta blogiartikkelistamme.

Kaikki valmistuksessa syntyvät metallijätteet erotellaan ja kierrätetään tehokkaasti. Pyrimme minimoimaan hukkaan menevän jätteen määrän ja maksimoimaan kierrätysasteen kaikissa toiminnoissamme. Valmistuksessa syntyy pieni määrä puu- ja pakkausjätettä. Ruostumaton metallijäte myydään toimijalle, joka valmistaa siitä uutta metallia.

Sosiaalinen vastuu

Maperilla arvostamme työntekijöidemme hyvinvointia ja pitkäaikaista sitoutumista. Panostamme työntekijöiden koulutukseen, terveyteen ja turvallisuuteen varmistaaksemme työympäristön, jossa jokainen voi kukoistaa. Työntekijät ovat yrityksen puolesta vakuutettuja myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Johtamiskulttuurimme on rakennettu avoimuuden ja luottamuksen perustalle, mikä luo kiireettömän ja paineettoman ilmapiirin. Tavara liikkuu, mutta työntekijöillä on aina aikaa jutella toistensa kanssa. Kiireetön ilmapiiri on pitkän ajan työn tulosta.

Työhyvinvoinnista viestii myös työntekijöidemme pitkäaikainen sitoutuminen. Alle kymmenen hengen tiimimme jäsenet ovat kaikki olleet talossa 10-20 vuotta, mikä on harvinaista nykyaikana. Myös omistajanvaihdoksesta huolimatta työntekijät ovat pysyneet Maperilla.

Eettisyys on keskeinen arvo liiketoiminnassamme. Kunnioitamme kaikkia sidosryhmiämme ja toimimme aina rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös hyväntekeväisyyteen. Olemme olleet mukana muun muassa hankkimassa heijastinliivejä ekaluokkalaisille.

Taloudellinen vastuu

Pitkäaikaiset asiakassuhteet kytkeytyvät vahvasti sosiaaliseen vastuuseen, mutta ovat myös suuri taloudellinen etu. Pidämme kiinni asiakkaistamme, sillä nykyisen asiakkaan menetys maksaa paljon enemmän kuin uusasiakashankinta. Tuotteet tarkastetaan yksityiskohtaisesti ennen myyntiä, laadunvalvonta on meille erittäin tärkeää. Äärimmäisen harvoin asiakkaille päätyvät vialliset tuotteet korvataan asiaan kuuluvasti.

ISO 9001

Konkreettisena todisteena vastuullisesta toiminnasta olemme saaneet ISO 9001 -sertifikaatin, joka on osoitus siitä, että käytämme toiminnassamme laadunhallintajärjestelmää, jonka tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Lisätietoja sertifikaatista voit lukea ISO 9001 -sivustolta.Yhteistyöllä ja sitoutumisella vastuulliseen liiketoimintaan luomme kestävämpää tulevaisuutta.

Tarvitsetko apua venttiilien valintaan tai huoltoon? Ota yhteyttä, etsitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!

9.4.2024